wageindicator logo Votresalaire.be Vous partagez, nous comparons

Belgique: De minimumleeftijd voor loondienst is 15 jaar. Wie tussen 15 en 18 jaar is mag in deeltijd werken tijdens deelname aan studieprogramma’s, en de schoolvakanties voltijds werken. Er zijn geen restricties met het oog op gezondheid en veiligheid op het werk. De Arbeidswet maakt enkele uitzonderingen als een minderjarige artistiek werk doet zoals zingen, dansen, toneel spelen, optreden als model en bij de presentatie van kledinglijnen. Artikel 7 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 verbiedt de tewerkstelling van minderjarigen zolang ze nog onder de leerplicht vallen of om ze in te zetten voor werk dat buiten het kader valt van de opleiding die ze volgen. In het algemeen geldt dat alle activiteit is verboden die een nadelige invloed kan hebben op de scholing, de intellectuele en sociale ontwikkeling van het kind of dat zijn welzijn in gevaar kan brengen, zowel lichamelijk, geestelijk als moreel. Pas vanaf 18 jaar kan een jongere voltijds worden gecontracteerd. De wet op de arbeidscontracten staat het afsluiten en beëindigen van een arbeidscontract met een minderjarige toe, mits ouders of voogd uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend toestemming verlenen. (Art. 43-46bis van de wet op arbeidscontracten)

Belgique: De minimumleeftijd voor loondienst is 15 jaar. Wie tussen 15 en 18 jaar is mag in deeltijd werken tijdens deelname aan studieprogramma’s, en de schoolvakanties voltijds werken. Er zijn geen restricties met het oog op gezondheid en veiligheid op het werk. De Arbeidswet maakt enkele uitzonderingen als een minderjarige artistiek werk doet zoals zingen, dansen, toneel spelen, optreden als model en bij de presentatie van kledinglijnen. Artikel 7 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 verbiedt de tewerkstelling van minderjarigen zolang ze nog onder de leerplicht vallen of om ze in te zetten voor werk dat buiten het kader valt van de opleiding die ze volgen. In het algemeen geldt dat alle activiteit is verboden die een nadelige invloed kan hebben op de scholing, de intellectuele en sociale ontwikkeling van het kind of dat zijn welzijn in gevaar kan brengen, zowel lichamelijk, geestelijk als moreel. Pas vanaf 18 jaar kan een jongere voltijds worden gecontracteerd. De wet op de arbeidscontracten staat het afsluiten en beëindigen van een arbeidscontract met een minderjarige toe, mits ouders of voogd uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend toestemming verlenen. (Art. 43-46bis van de wet op arbeidscontracten)
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.be - Cartes- Main-d'œuvre infantile en Belgique